Διεύθυνση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ | Τηλεφωνικό Κέντρο: 28433 40 100|ghsitia@ghsitia.gr
Διαβουλεύσεις Τεχνικές Προδιαγραφές2021-07-01T13:14:33+02:00
3105, 2023

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: α) κλιβάνου κεντρικής αποστείρωσης ατμού CPV 33152000-0 και β) γυναικολογικού υπερήχου CPV 33112200-0 για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».

By |31 Μαΐου, 2023|Categories: Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών|0 Comments

Δείτε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους εδώ.  & τεχνικές προδιαγραφές κλιβάνου [...]

2005, 2022

Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών τραπεζών CPV 33192230-3 για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»

By |20 Μαΐου, 2022|Categories: Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών|0 Comments

Δείτε Πρόσκληση πρός τους ενδιαφερόμενους εδώ.  & Τεχνικές Προδιαγραφές χειρουργικών [...]

Go to Top