Δείτε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους εδώ.  & τεχνικές προδιαγραφές κλιβάνου και γυναικολογικού υπερήχου εδώ