ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Ιατρική Υπηρεσία

Παθολογικός Τομέας

Γραφείο Δ/ντριας: 2843 3 40 225 – Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 221 – Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 177

Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 193

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 321 – Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 250

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 205 – Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 181

Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 182

Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 183

Χειρουργικός Τομέας

Γραφείο Δ/ντή: 2843 3 40 123 – Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 121 – Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 179

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 132

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 124 – Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 184

Εξ. Ιατρείο: 2843 3 40 176

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 175

Εργαστηριακός Τομέας

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 142, 2843 3 40143

Γραφείο Αινοδοσίας: 2843 3 40 143

Αιμοληψίες: 2843 3 40 144

Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 152

Γραφείο Εμφανιστών-Χειριστών: 2843 3 40 150

Γραφείο Υπερήχων: 2843 3 40 180

Γραφείο Αξονικού Τομογράφου: 2843 3 40 156

Γραφείο Οστικής Πυκνότητας: 2843 3 40 178

Γραφείο Φαρμακοποιού: 2843 3 40 160

Γραφείο Λογοθεραπείας: 2843 3 40 273

Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας: 2843 3 40 385

Γραφείο Ψυχολόγου: 2843 3 40 173

Γραφείο Διατροφής: 2843 3 40 261, Ε.Ι. 2843 3 40470

Κουζίνα – Μαγειρίο: 2843 3 40 260

Κέντρο Υγείας

Γραφείο Δ/ντή: 2843 3 40 188 – Γραφείο Γιατρών: 2843 3 40 186

Ιατρείο: 2843 0 93 265

Ιατρείο: 2843 0 94 300

Ιατρείο: 2843 0 31 209

Γραφείο: 2843 0 95 210

Ιατρείο: 2842 3 05061

Ιατρείο: 2843 0 51 134

Νοσοκομείο Ημέρας: 2843 0 24 314

Τ.Ο.ΜΥ. Σητείας: 2843 3 40 270

Γραφείο ΕΚΑΒ: 2843 3 40 166

Γραφείο Υπεύθυνου: 2843 3 40 189

Γραφείο Λοιμώξεων: 2843 3 40 189 – Εξεταστήριο Λοιμοδών: 2843 3 40 187

Γραφείο Φαρμάκων Υψηλού Κόστους: 2843 3 40 241

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Γραφείο Διευθύνουσας: 2843 3 40 385

Γραφείο Προϊσταμένης – Νοσηλευτών: 2843 3 40 220

Γραφείο Νοσηλευτών: 2843 3 40 320

Γραφείο Προϊσταμένης – Νοσηλευτών: 2843 3 40 120

Γραφείο Προϊσταμένης – Νοσηλευτών: 2843 3 40 135

Γραφείο Νοσηλευτών Μ.Α.Φ.: 2843 3 40 204

Διοικητική Υπηρεσία

Γραφείο Δ/ντριας: 2843 3 40 440

Γραφείο Προϊσταμένης: 2843 3 40 330,  Γραφείο Προσωπικού: 2843 3 40 341 – 2843 3 40 340 – 2843 3 40 345

Γραφείο Γραμματείας: 2843 3 40 342

Γραφείο Πρωτοκόλλου: 2843 3 40 342 – 2843 3 40 331

Γραφείο Προϊσταμένης: 2843 3 40 352

2843 3 40 350 – 2843 3 40 455 – 2843 0 40 351

Γραφείο Μισθοδοσίας: 2843 3 40 353 – 2843 3 40 355

Γραφείο Προμηθειών: 2843 3 40 432 -2843 3 40 360 – 2843 3 40 450

Γραφείο Διαχείρισης Υλικών: 2843 3 40 361 – 2843 3 40 362

Αποθήκες Υλικών: 2843 3 40 363

Γραφείο Γραμματείας Ε.Ι. & Τ.Ε.Π.: 2843 3 40 198 – 2843 3 40 276

Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 2843 3 40 240

Γραφείο Προϊσταμένης: 2843 3 40 285

Γραφείο Νοσηλείων: 2843 3 40 285

Κουζίνα – Μαγειρίο: 2843 3 40 260

Αρχείο: 2843 3 40 263

Πλυντήρια – Σιδερωτήρια: 2843 3 40 264

Τμήμα Τεχνικού: 2843 3 40 465 – 2843 3 40 373

Κεντρική Αποστείρωση: 2843 3 40 265

Αίθουσα Εκδηλώσεων: 2843 3 40 280