ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τμήματα και Αυτοτελές Γραφείο, ως ακολούθως:

 • Τμήματα
  1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού − Γραμματείας
  2. Οικονομικού
  3. Τεχνικού & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  4. Επιστασίας−Ιματισμού
 • Αυτοτελές Γραφείο
  1. Κίνησης Ασθενών

dioikitiki-oikonomiki hr bioiatrikhs-texnologias kinishs-asthenwn oikonomikou epistasia