Πρόεδρος Μηντζαρίδης Εμμανουήλ, Σ.Δ/ντής  Γενικής Ιατρικής
Αντιπρόεδρος Λουτσέτη Δέσποινα, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
Μέλος Πρωτοπαπά Αναστασία Δ/ντρια Δερματολογίας
Μέλος Βερνάρδος Μιχαήλ Επιμελητή Α΄ Καρδιολογίας
Μέλος Παλληκαράκη Αικατερίνη Επιμελήτρια Β΄ Καρδιολογίας
Μέλος Κουρουπάκης Εμμανουήλ Ειδικευόμενος Χειρουργικής
Μέλος Σφυράκη Μαρία ΤΕ Νοσηλευτριών
Μέλος Μαυρικάκη Αικατερίνη ΠΕ Φαρμακευτικής

Συγκροτήθηκε με την 6745/09-10-2023 απόφαση της Αν. Διοικήτριας.