Πρόεδρος Δασενάκη Μαρία, Σ.Δ/ντής Παθολογικής
Αντιπρόεδρος Λουτσέτη Δέσποινα, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
Γραμματέας Ματθαίου Γεωργία, Ειδικευόμενη Χειρουργικής
Μέλος Κατσαράκης Ιωάννης, Δ/ντής Παιδιατρικής
Μέλος Λαζάκης Στέφανος, Επιμελητής Α’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Μέλος Γιακουμάκης Ηλίας, Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής
Μέλος Μαυρικάκη Αικατερίνη, Φαρμακοποιός
Μέλος Κουφαλέξη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής

Συγκροτήθηκε με την 1567/16-10-2018 απόφαση Αν. Διοικητή, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 88/26-3-2020 απόφαση Αν. Διοικήτριας.