Πρόεδρος Μηντζαρίδης Εμμανουήλ, Σ.Δ/ντής  Γενικής Ιατρικής
Αντιπρόεδρος Λουτσέτη Δέσποινα, Δ/ντρια Αναισθησιολογίας
Γραμματέας Δασκαλάκη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Μέλος Συμεωνάκης Αργύριος, Δ/ντής Γενικής Ιατρικής
Μέλος Δημητριάδης Ευστάθιος, Επιμελητής Α’ Χειρουργικής
Μέλος Καραβυράκης Διονύσιος, Επιμελητής Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Μέλος Παπαδόπουλος Νικόλαος, Ειδικευόμενος Παιδιατρικής
Μέλος Μαυρικάκη Αικατερίνη, Φαρμακοποιός
Μέλος Μπεθάνης Σωτήριος, ΤΕ Νοσηλευτικής

Συγκροτήθηκε με τις 5371/15-10-2021 & 5888/08-09-23 αποφάσεις Αν. Διοικήτριας.