ΚΤΙΡΙΟ Α:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Κεντρική Είσοδος, Αναμονή, Εικονοστάσι, Τηλ/κό Κέντρο, Κατανεμητές, Γραφείο Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥ, Γραφείο Κίνησης Εσωτερικών Ασθενών
 • ΟΡΟΦΟΣ: Είσοδος Γραφείων, Διάδρομος Κίνησης, Computer Room, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γραφείο Πληροφορικής και Προϊσταμένου Πληροφορικής
ΚΤΙΡΙΟ Β:
 • ΥΠΟΓΕΙΟ: Είσοδος Κτιρίου Β’, Διάδρομος Κίνησης, Φαρμακείο, Κουζίνα, Εγκαταστάσεις Η/Μ Είσοδος Αξονικού Τομογράφου, Αξονικός Τομογράφος
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας COVID-19, Γραφεία Γιατρών, Έξοδος Κινδύνου
 • Α’ ΟΡΟΦΟΣ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας Παθολογικού Τομέα, Μ.Α.Φ., Γραφεία Γιατρών, Έξοδος Κινδύνου
 • Β’ ΟΡΟΦΟΣ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας Χειρουργικού Τομέα, Γραφεία Γιατρών, Έξοδος Κινδύνου
ΚΤΙΡΙΟ Γ:
 • ΥΠΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης, Τραπεζαρία, Έξοδος Τραπεζαρίας, Αρχείο, Νεκροτομείο, Έξοδος Νεκροτομείου, Πλυντήρια, Κεντρική Αποστείρωση, Η/Μ
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας COVID-19, Έξοδος στο Αίθριο Νοσηλευτικών Μονάδων
 • Α’ ΟΡΟΦΟΣ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας Παθολογικού Τομέα
 • Β’ ΟΡΟΦΟΣ: Διάδρομος Κίνησης, Θάλαμοι Νοσηλείας Παιδιατρικού, E.I. Μ/Γ
ΚΤΙΡΙΟ Δ:
 • ΥΠΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης, Μηχανοστάσια, Η/Μ, Έξοδος Μηχανοστασίου
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης Χειρουργείων, Χειρουργεία, Έξοδος Κινδύνου, Διάδρομος Κίνησης Εργαστηρίων, Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Ακτιν/κό), Έξοδος Μικροβιολογικού προς Περιβάλλοντα Χώρο και Αίθριο Μικροβιολογικού
ΚΤΙΡΙΟ Ε:
 • ΟΡΟΦΟΣ: Τμήμα Οικονομικού, Λογιστήριο, Γραφείο Μισθοδοσίας, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Αίθριο Αίθουσας Εκδηλώσεων
ΚΤΙΡΙΟ Ζ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Είσοδος Ε.Ι. από τον περιβάλλοντα χώρο και το Αίθριο Ε.Ι., Εξωτερικά Ιατρεία
 • Α’ ΟΡΟΦΟΣ: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραμματείας, Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Γραφείο Δ/νσης Δ.Υ., Γραφείο Αν. Διοικητή, Διάδρομος Κίνησης
ΚΤΙΡΙΟ Η:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Διάδρομος Κίνησης, Εξωτερικά Ιατρεία
 • Α’ ΟΡΟΦΟΣ: Δωμάτια Εφημερίας Ιατρών
ΚΤΙΡΙΟ Θ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Είσοδος ΤΕΠ, Διάδρομος Κίνησης, Τ.Ε.Π , Βραχεία Νοσηλεία
ΚΤΙΡΙΟ Ι:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Κτίριο Ιατρικών Αερίων
ΚΤΙΡΙΟ Κ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Κυλικείο
ΚΤΙΡΙΟ Λ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Περιβάλλον Χώρος
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: ISO BOX Τεχνικής Υπηρεσίας
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: ISO BOX Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: ISO BOX Εμβολιαστικό Κέντρο COVID-19
ΚΤΙΡΙΟ Μ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Κεντρικές Αποθήκες Υλικών, Γραφείο Αποθηκών
ΚΤΙΡΙΟ Ν:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Χώρος Στάθμευσης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, Γραφείο ΕΚΑΒ
ΚΤΙΡΙΟ Ξ:
 • ΙΣΟΓΕΙΟ: Βιολογικός Καθαρισμός

Κτιριολογικά Στοιχεία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΕΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Ή ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α Ν Ν 400 2 1994
Β Ν Ν 1.700 4 1994
Γ Ν Ν 1.320 4 1994
Δ Ν Ν 1.104 2 1994
Ε – Ζ Ν Ν 384 2 1994
Η Ν Ν 1.502 1 1994
Θ Ν Ν 500 1 1994
Ι Ν Ν 60 1 1994
Κ Ν Ν 48 1 1994
Λ Ν
Μ Ν Ν 400 1 1994
Ν Ν Ν 70 1 1994
Ξ Ν Ν 12 1 1994
ΣΥΝΟΛΟ 7.500