Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι διαθέσιμος μόνο από υπολογιστές εντός του νοσοκομείου.

Video – Μαθήματα για την χρήση της ΠΑΝΑΚΕΙΑΣ (Στο εκπαιδευτικό site του ΓΝΗ Βενιζελείου)

Τα μαθήματα αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές.

https://http://elearning.venizeleio.gr/course/view.php?id=185