Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι διαθέσιμος μόνο από υπολογιστές εντός του νοσοκομείου.

http://minotavros/misthodosia/logon.php