Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι διαθέσιμος μόνο από υπολογιστές εντός του νοσοκομείου.

http://misthodosia.ghsitia.hygeianet.gr/logon.php