Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1990 μέχρι, σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων που προήλθε από τις Εκλογές της 14/12/2023 και τις συμπληρωματικές Εκλογές της 7/02/2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα 21/12/2023 όπως τροποποιήθηκε την 10/02/2024 είναι:

Πρόεδρος Καραγιάννη Ειρήνη
Αντιπρόεδρος Φωτεινάκη Ευαγγελία
Γενική Γραμματέας Μπρόκου Καλλιόπη
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κυριακή Ιατρίδου
Ταμίας Γαλανάκη Ευγενία
Γενικές Διοργανώσεις Γιατζάκη Αικατερίνη
Δημόσιες Σχέσεις Γαρεφαλάκη Αναστασία

Χρήσιμες Συνδέσεις