Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1990 μέχρι, σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων που προήλθε από τις Εκλογές της 30/12/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 03/01/2022 είναι:

Πρόεδρος Φανουράκη Ευφροσύνη
Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Ελένη
Γενικός Γραμματέας Φανουράκη Μαρία
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κατσούλη Πετρούλα
Ταμίας Σταυρακάκη Μαρία
Γενικές Διοργανώσεις Κουμάκη Ιωάννα
Δημόσιες Σχέσεις Χαλκιώτου Ευστρατία

Χρήσιμες Συνδέσεις