Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Σητείας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1990 μέχρι, σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων που προήλθε από τις Εκλογές της 14/12/2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21/12/2023 είναι:

Πρόεδρος Μπρόκου Καλλιόπη
Αντιπρόεδρος Ιατρίδου Κυριακή
Γενικός Γραμματέας Καλύβας Περικλής
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Φωτεινάκη Ευαγγελία
Ταμίας Γαλανάκη Ευγενία
Γενικές Διοργανώσεις Γιατζάκη Αικατερίνη
Δημόσιες Σχέσεις Μουστάκη Μαρία

Χρήσιμες Συνδέσεις