Διεύθυνση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ | Τηλεφωνικό Κέντρο: 28433 40 100|ghsitia@ghsitia.gr
Λοιπού Προσωπικού2021-06-14T18:58:02+02:00
903, 2020

ΣΟΧ1-Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης της Αποκεντρωμένης Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». (Υποβολή αιτήσεων: 18/06/2020-27/06/2020). Ανακοίνωση. Παράρτημα. Αίτηση.

Λοιπού Προσωπικού, Προκηρύξεις Θέσεων|

1612, 2019

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υπ’ αριθμ: ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Νοσοκομείου Σητείας.

Λοιπού Προσωπικού, Προκηρύξεις Θέσεων|

609, 2019

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ: ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Νοσοκομείου Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 20/11/2019-29/11/2019).

Λοιπού Προσωπικού, Προκηρύξεις Θέσεων|

Go to Top