Διεύθυνση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ | Τηλεφωνικό Κέντρο: 28433 40 100|ghsitia@ghsitia.gr
Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί2021-07-01T11:55:11+02:00
609, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ KAΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Α) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ CPV 33152000-0 & Β) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ CPV 33112200-0» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

6 Σεπτεμβρίου, 2023|Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί|

2807, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ KAΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Α) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ CPV 33152000-0 & Β) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ CPV 33112200-0» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

28 Ιουλίου, 2023|Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί|

2608, 2022

Διακήρυξη 02/2022. Ηλεκτρονικός κάτω του ορίου Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών (CPV 33192230-3) «ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ». Για την ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη απο οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

26 Αυγούστου, 2022|Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί|

Go to Top