Διεύθυνση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ | Τηλεφωνικό Κέντρο: 28433 40 100|ghsitia@ghsitia.gr
Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί2021-07-01T11:55:11+02:00
2608, 2022

Διακήρυξη 02/2022. Ηλεκτρονικός κάτω του ορίου Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Χειρουργικών Τραπεζών (CPV 33192230-3) «ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ». Για την ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη απο οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

26 Αυγούστου, 2022|Προκηρύξεις, Δημοπρασίες, Διαγωνισμοί|

Go to Top