Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Καταξάκη Βασιλεία – Αθηνά
Διευθύντρια Κ.Υ. Σητείας Γενικής Ιατρικής
Μηντζαρίδης Εμμανουήλ
Συντονιστή – Διευθυντή Κ.Υ. Σητείας Γενικής Ιατρικής
Λαζάκης Στέφανος
Επιμελητής Α’ Βιοπαθολογίας
Καλυκάκη Αγγελική
Επιμελήτρια Β’ Βιοπαθολογίας
Παπαθανασάκη Στυλιανή
ΤΕ Νοσηλευτικής
Στρατηγάκου Βασιλική
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Χαλκιαδάκη Αθηνά
Διευθύντρια Διοικητικού – Οικονομικού
Καραγιάννη Ειρήνη
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Σκαρμαλιωράκη Σταματία
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αυγουστινάκη Καλλιόπη
ΤΕ Νοσηλευτικής
Σολιδάκης Νικόλαος
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Βάρδας Κωνσταντίνος
Επιμελητή Α’ Χειρουργικής
Ατζαράκη Αικατερίνη
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογίας
Λουτσέτη Δέσποινα
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογίας
Δασενάκη Μαρία
Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογίας
Σταματελάτου Μαρία
Διευθύντρια Παθολογίας
Καλυκάκη Αγγελική
Επιμελήτρια Β’ Βιοπαθολογίας
Γεροντάρα Γεωργία
Επιμελήτρια Β’ Βιοπαθολογίας
Μαυρικάκη Αικατερίνη
Διευθύντρια Φαρμακείου
Παπαδημητρίου Ελένη
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μπελιμπασάκης Ιωάννης
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Τρίμη Χρυσούλα
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών