Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Καταξάκη Βασιλεία – Αθηνά
Διευθύντρια Κ.Υ. Σητείας Γενικής Ιατρικής
Μηντζαρίδης Εμμανουήλ
Συντονιστή – Διευθυντή Κ.Υ. Σητείας Γενικής Ιατρικής
Λαζάκης Στέφανος
Επιμελητής Α’ Βιοπαθολογίας
Καλυκάκη Αγγελική
Επιμελήτρια A’ Βιοπαθολογίας
Παπαθανασάκη Στυλιανή
ΤΕ Νοσηλευτικής
Στρατηγάκου Βασιλική
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
Χαλκιαδάκη Αθηνά
Διευθύντρια Διοικητικού – Οικονομικού
Καραγιάννη Ειρήνη
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αυγουστινάκη Καλλιόπη
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Κουφαλέξη Μαρία
ΤΕ Νοσηλευτικής
Βάρδας Κωνσταντίνος
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Κατσαράκης Ιωάννης
Διευθυντής Παιδιατρικής
Ατζαράκη Αικατερίνη
Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογίας
Δημητριάδης Ευστάθιος
Επιμελητής Α’ Χειρουργικής
Δασενάκη Μαρία
Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογίας
Σταματελάτου Μαρία
Διευθύντρια Παθολογίας
Καλυκάκη Αγγελική
Επιμελήτρια Α’ Βιοπαθολογίας
Γεροντάρα Γεωργία
Επιμελήτρια Α’ Βιοπαθολογίας
Μαυρικάκη Αικατερίνη
Διευθύντρια Φαρμακείου
Παπαδημητρίου Ελένη
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μπελιμπασάκης Ιωάννης
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Αϊλαμάκη Αθηνά
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Χαμηλάκη Στερεή
ΤΕ Νοσηλευτικής
Παπαθανασάκη Στυλιανή
ΤΕ Νοσηλευτικής
Απόφαση Δ.Σ. 171/2023