Ο παρακάτω σύνδεσμος είναι διαθέσιμος μόνο από υπολογιστές εντός του νοσοκομείου.

https://sitia-appsrv2v.hc-crete.gr:9180/CManager2/index.jsf