Παρακαλούμε να μας εκφράσετε την άποψή σας για τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, σημειώνοντας με √ στο τετραγωνάκι του παρακάτω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει, θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις
υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

  Φύλο ασθενούς:

  Η εισαγωγή σας ήταν:

  Ποιος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ:


  ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ:

  Συμπεριφορά του προσωπικού που σας υποδέχθηκε στο Νοσοκομείο:

  Άνετο και ευχάριστο περιβάλλον:

  Επιμέλεια και καθαριότητα θαλάμων:

  Λειτουργικότητα βοηθητικών συσκευών (κουδούνι, τηλέφωνο, φωτισμός κ.λπ.):

  Ποιότητα φαγητού:

  Επιμέλεια σερβιρίσματος (εμφάνιση, θερμοκρασία κ.λπ.):

  Συμπεριφορά προσωπικού τροφοδοσίας:

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

  Ενημέρωση για τη νόσο, τις εξετάσεις και πληροφόρηση σχετικά με τα ερωτήματά σας:

  Οδηγίες για τη θεραπεία από τους ιατρούς:

  Φιλική και ευγενική συμπεριφορά ιατρών:

  Χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των εξετάσεων :

  Συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων:

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

  Φιλική και ευγενική συμπεριφορά νοσηλευτών:

  Ενημέρωση σχετικά με τη νοσηλευτική φροντίδα:

  Χρόνος αναμονής για την πραγματοποίηση των εξετάσεων :

  Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας, ικανότητες και εμπειρία νοσηλευτών:

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:

  Τρόπος αντιμετώπισης των επισκεπτών ή συνοδών σας:

  Ταχύτητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας εξιτηρίου:

  Οδηγίες που δόθηκαν για να ακολουθήσετε πηγαίνοντας στο σπίτι:

  Βοήθεια για τη μετακίνησή σας (εφόσον χρειάσθηκε) Δεν χρειάστηκε:

  Λειτουργικές διευκολύνσεις και πληροφόρηση από τις Γραμματείες του Νοσοκομείου: