Συνέδριο Κλινικής & Μεταφραστικής Ογκολογίας 18-21/11/2021 από την Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η.