Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου
 
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακρονικολάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη
  Οικονομολόγος
  με αναπληρώτρια την
  Τσιμιτάκη Μαρία του Γεωργίου
  Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας
 • Δασενάκη Μαρία του Γεωργίου
  Συντ. Δ/ντρια Παθολογικού Τμήματος, Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας
  με αναπληρώτρια την
  Ατζαράκη Αικατερίνη του Δημητρίου
  Συντ. Δ/ντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος
 • Καλαϊτζή-Κακουράκη Ανδρούλα του Μιχαήλ
  Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  με αναπληρώτρια την
  Σκαρμαλιωράκη Σταματία του Γεωργίου
  Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Ν.Υ.
 • Τσιμιτάκη Μαρία του Γεωργίου
  Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας
  με αναπληρωτή τον
  Παπαδάκη Νικόλαο του Γεωργίου
  Διοικητικού-Λογιστικού ΔΕ
 • Σγουράκη Ιωάννη του Γεωργίου
  Μηχανικών ΤΕ, Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας
  με αναπληρωτή τον
  Ζόμπυρα Κων/νο του Ζαφειράκου
  Μηχανικών ΤΕ (Ηλεκτρονικό Μηχανικό), Προϊστάμενο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Η θητεία των Μελών του παραπάνω Συμβουλίου είναι διετής.

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία