Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
  Διαγωνισμοί

  Συνέδρια - Ημερίδες

  Ανακοινώσεις - Δελ. Τύπου

  Χάρτης Υγείας

  Σύλογος Εργαζομένων

  Εφημερίες ΔΥΠΕ Κρήτης

  Εφημερεύοντα Φαρμακεία

  Ο Καιρός στην Πόλη μας
Νοσηλευτική Υπηρεσία
 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2889/2001. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α/123).
 
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Email
Διευθύνουσα: Καλαϊτζή-Κακουράκη Α.
2843 3 40430
 
 
1ος Νοσηλευτικός Τομέας
Τομεάρχης Σκαρμαλιωράκη Σταμ.
2843 3 40431
 
 
Νοσηλευτικά Τμήματα
Α1 Νοσηλ/κό Τμήμα (Π/Θ-Π/Ν) Κουφαλέξη Μαρία
2843 3 40220
 
Β1 Νοσηλ/κό Τμήμα (Π/Δ) Λιναρδάκη Άννα
2843 3 40320
 
Γ1 Νοσηλ/κό Τμήμα (Κ/Δ-ΜΑΦ) Νικολουδάκη Ειρήνη
2843 3 40204
 
Δ1 Νοσηλ/κό Τμήμα (Ε.Τ.-Τ.Ε.Ι.) Ελληνικάκη Αικατερίνη
2843 3 40195
 
 
2ος Νοσηλευτικός Τομέας
Τομεάρχης Αυγουστινάκη Καλλιόπη
2843 3 40431
 
 
Νοσηλευτικά Τμήματα
Α2 Νοσηλ/κό Τμήμα (Χ-ΟΦΘ) Βιολιδάκη Μαρία
2843 3 40120
 
Β2 Νοσηλ/κό Τμήμα (Μ/Γ) Κύρπα-Κουμάκη Δέσπ.
2843 3 40122
 
Γ2 Νοσηλ/κό Τμήμα (Χ/Ο-ΜΜΑΦ) Δαουράκη Μαρία
2843 3 40135
 
Δ2 Νοσηλ/κό Τμήμα (ΤΕΠ-ΗΝ-ΝΗ Φραγκιαδάκη-Αγγελάκη
2843 3 40195
 

Τελευταία Ενημέρωση: 15/12/2011

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία