Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Ιατρική Υπηρεσία
 

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά σε Τμήματα, Διατομεακά Τμήματα και Λοιπά Τμήματα καθώς και σε Ιατρεία.

 
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Email
Διευθυντής: Δασενάκη Μαρία
2843 3 40225
 
 
Τομεάρχες
Παθολογικού Τομέα :  
2843 3 40***
 
Χειρουργικού Τομέα: Ατζαράκη Αικατερίνη
2843 3 40132
 
Εργαστηριακού Τομέα: Κεφαλογιάννης Γεώργιος
2843 3 40142
 
 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία