Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Προκηρύξεις Θέσεων
 

diavgeia.gov.gr

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης της ΑΟΜ Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου.

ΣΟΧ1-Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης της Αποκεντρωμένης Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». (Υποβολή αιτήσεων: 18/06/2020-27/06/2020). Ανακοίνωση. Παράρτημα. Αίτηση.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υπ' αριθμ: ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Νοσοκομείου Σητείας.

Ανακοίνωση υπ' αριθμ: ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Νοσοκομείου Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 20/11/2019-29/11/2019).

Ανακοίνωση υπ' αριθμ: ΣΟΧ 1/2018 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Ανάγκες Καθαριότητας Νοσοκομείου Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 21/11/2018-30/11/2018).

Ανακοίνωση υπ' αριθμ: ΣΟΧ 2/2017 Σύναψης Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας για Ανάγκες Καθαριότητας Νοσοκομείου Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 21/12/2017-30/12/2017).

Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης προσωπικού Ορισμένου Χρόνου για Ανάγκες Καθαριότητας Νοσοκομείου Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 26/04/2017-05/05/2017). Παράρτημα Ανακοίνωσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Ν.Π. που εποπτεύονται απο το Υπουργείο Υγείας.

Θέσεις Γιατρών ΕΣΥ

Αίτηση-Δήλωση Συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης Γιατρών ΕΣΥ.

Προκήρυξη 6 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 662/09-02-21) (Υποβολή αιτήσεων: 16/02/2021-03/03/2021)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Α' Ακτινολογίας (Αριθμός 1344/22-09-20) (Υποβολή αιτήσεων: 23/09/2020-07/10/2020)

Προκήρυξη 5 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 509/11-02-20) (Υποβολή αιτήσεων: 14/02/2020-28/02/2020)

Προκήρυξη 3 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1821/22-05-19) (Υποβολή αιτήσεων: 11/06/2019-01/07/2019)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή B' Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Αριθμός 3316/22-10-18) (Υποβολή αιτήσεων: 30/10/2018-19/11/2018) Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή A' Καρδιολογίας (Αριθμός 1247/22-08-18) (Υποβολή αιτήσεων: 03/09/2018-21/09/2018)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή B' Νευρολογίας (Αριθμός 866/10-07-17) (Υποβολή αιτήσεων: 11/07/2017-31/07/2017)

Προκήρυξη 4 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 444/29-03-18) (Υποβολή αιτήσεων: 10/04/2018-27/04/2018)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή B' Καρδιολογίας (Αριθμός 1372/19-10-17) (Υποβολή αιτήσεων: 19/10/2017-07/11/2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή B' Νευρολογίας (Αριθμός 866/10-07-17) (Υποβολή αιτήσεων: 11/07/2017-31/07/2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή B' Ορθοπεδικής (Αριθμός 1112/05-04-17) (Υποβολή αιτήσεων: 06/04/2017-25/04/2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Α' Παθολογίας (Αριθμός 76/24-01-17) (Υποβολή αιτήσεων: 24/01/2017-12/02/2017)

Προκήρυξη 1 θέσης Ειδικευμένου Γιατρού (Αριθμός 2566/22-08-16) (Υποβολή αιτήσεων: 22/08/2016-10/09/2016)

Προκήρυξη 3 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1639/15-06-16) (Υποβολή αιτήσεων: 15/06/2016-04/07/2016)

Προκήρυξη 3 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1692/23-11-10) (Υποβολή αιτήσεων: 04/12/2010-23/12/2010)

Προκήρυξη 10 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1584/27-10-10) (Υποβολή αιτήσεων: 11/11/2010-30/11/2010)

Προκήρυξη 3 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1230/31-08-10) (Υποβολή αιτήσεων: 09/09/2010-28/09/2010)

Προκήρυξη 5 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 922/29-06-10) (Υποβολή αιτήσεων: 03/07/2010-22/07/2010)

Προκήρυξη 2 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 63/19-01-10) (Υποβολή αιτήσεων: 30/01/2010-18/02/2010)

Προκήρυξη 12 θέσεων Ειδικευμένων Γιατρών (Αριθμός 1466/16-10-09) (Υποβολή αιτήσεων: 23/10/2009-11/11/2009)

Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Γιατρών ΕΣΥ (Αριθμός 1058/03-08-09) (Υποβολή αιτήσεων: 13/08/2009-01/09/2009)

Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Γιατρών ΕΣΥ (Αριθμός 1401/27-11-08) (Υποβολή αιτήσεων: 04/12/2008-23/12/2008)

Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Γιατρών ΕΣΥ (Αριθμός 1134/06-10-08) (Υποβολή αιτήσεων: 17/10/2008-05/11/2008)

Προκήρυξη θέσεων Κλάδου Γιατρών ΕΣΥ (Αριθμός 662/04-06-08) (Υποβολή αιτήσεων: 20/06/2008-09/07/2008)

Προκήρυξη Μίας (1) θέσης Επιμ.Β' Καρδιολογίας (Αριθμός 1458/31-10-07) (Υποβολή αιτήσεων: 10/11/2007-29/11/2007)

Προκήρυξη Αριθμός 1101/07-08-2007

Θέσεις Προσωπικού

Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού (Αιτήσεις έως και 8/3, ώρα 12:00)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλου στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου AOM Σητείας. (Υποβολή αιτήσεων από 08/08/2016 έως και 10/09/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (ΓΝΚΥ Σητείας) (Υποβολή αιτήσεων από 31/01/2014 έως και 10/03/2014)

Ανακοίνωση πλήρωσης 2 θέσεων προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (8 μήνες) στο ΓΝΚΥ Σητείας (Υποβολή αιτήσεων από 23/02/2011 έως και 04/03/2011)

Ανακοίνωση πλήρωσης 4 θέσεων προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (8 μήνες) στο ΓΝΚΥ Σητείας (Υποβολή αιτήσεων από 12/08/2009 έως και 21/08/2009)

Πλήρωση Θέσεων Τακτικού Νοσηλευτικού Προσωπικού, 22 για το ΓΝΚΥ Σητείας (Προκήρυξη 5Κ/2008, ΦΕΚ 302/30-06-2008. (Υποβολή αιτήσεων έως και 18/08/2008)

Ανακοίνωση πλήρωσης 14 θέσεων προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (8 μήνες) στο ΓΝΚΥ Σητείας (Υποβολή αιτήσεων από 21/05/2008 έως και 30/05/2008)

Προκήρυξη 1 θέσης ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού στο ΓΝΚΥ Σητείας (Προκήρυξη 6Κ/2007) (Υποβολή αιτήσεων έως και 28/01/2008)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΝΚΥ Σητείας (Υποβολή αιτήσεων: 01/10/2007-31/102007
Προκήρυξη 1 θέσης ΤΕ Πληροφορικής στο ΓΝΚΥ Σητείας (Προκήρυξη 3Κ/2007)


      Δημόσιοι Οργανισμοί
      Νοσοκομεία
      Θέματα Υγείας
      Αιμοδοσία
      Χρήσιμες Συνδέσεις
      Χρήσιμες Πληροφορίες
      ΟΧΙ στο Κάπνισμα
 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία  
 7η Υ.Πε. Κρήτης
© 2006 Γενικό Νοσοκομείο Κ. Υ. Σητείας

Τηλ. Κέντρο: 2843 3 40100 | Διεύθυνση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ
E-mail: ghsitia.gr@ghsitia.gr

Σχεδιασμός: vminop@ics.forth.gr