Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Νοσήλια
 

Για την τακτοποίηση των Νοσηλίων, πρέπει οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μας να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 1. Αν είστε ασφαλισμένος σε κάποιο ταμείο (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ κ.α.) ή έχετε βιβλιάριο απορίας, κατά την εισαγωγή πρέπει να φροντίζετε να καταθέτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας (βιβλιάριο νοσηλείας, εισιτήριο κ.τ.λ.)

  Για τα ταμεία:
  ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΚΥ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  Να παραδίδουν το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο στο Γραφείο Κίνησης (ή στο γραφείο Εκτάκτων Περιστατικών) και να το παραλαμβάνουν με την έξοδό τους από το Γραφείο Κίνησης.

  Για τα ταμεία:
  ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΑΞΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΥΔΕ, ΔΕΗ, ΤΑΣ
  Οι ασθενείς να παραλαμβάνουν μαζί με το εισιτήριο τους ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, το οποίο αφού συμπληρωθεί από το γιατρό τους, ο συνοδός τους να το υποβάλλει άμεσα στο ασφαλιστικό ταμείο του. Το ταμείο τους θα εκδίδει ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ τους το οποίο θα παραδίδεται αποκλειστικά από το συνοδό στο Γραφείο Κίνησης για τακτοποίηση των Νοσηλίων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Για το ΤΕΒΕ η προθεσμία χορήγησης του εισιτηρίου νοσηλείας από το ταμείο είναι 5 ημέρες από την εισαγωγή του ασθενούς.
  • Για το ΤΑΕ η προθεσμία είναι 3 ημέρες.
  • Εάν έγκαιρα δεν σας χορηγηθεί το εισιτήριο νοσηλείας από το ταμείο, τα νοσήλια τα επιβαρύνεται προσωπικά ο ασθενής.
 2. Η ταμειακή τακτοποίηση σας εφόσον είστε ασφαλισμένος, γίνεται με την έξοδο σας από το Νοσοκομείο, στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 3. Εάν είστε Αλλοδαποί - Ανασφάλιστοι - Άποροι πληρώνετε το αντίτιμο της νοσηλείας σας απευθείας και μόνο στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, που σας παρέχει και τη σχετική απόδειξη.
 4. Τα έξοδα νοσηλείας καλύπτονται από τον ασφαλιστικό σας φορέα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλιζόμενου.
 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία