Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
1
2
2
5
Κατεχόμενες
1
1
2
50%
Προσωποπαγείς
1
1
Κενές
1
1
1
3
50%
Θέσεις Δεσμευμένες
0%
Προσλήψεις 2016
0
0%
Αποχωρήσεις 2016
0
0%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία