Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
1
2
5
8
Κατεχόμενες
1
0
3
4
50%
Προσωποπαγείς
0
Κενές
0
2
2
4
50%
Θέσεις Δεσμευμένες
0%
Προσλήψεις 2016
0%
Αποχωρήσεις 2016
0%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία