Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
5
6
19
20
50
 
Κατεχόμενες
3
1
9
11
24
48%
Προσωποπαγείς
0
Κενές
2
5
10
9
26
52%
Θέσεις Δεσμευμένες
1
2
7
10
20%
Προσλήψεις 2016
0%
Αποχωρήσεις 2016
0%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία