Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση Νοσηλευτικής
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
3
48
28
20
99
 
Κατεχόμενες
1
35
22
17
75
79%
Προσωποπαγείς
13
13
Κενές
2
13
6
3
24
21%
Θέσεις Δεσμευμένες
1
1
1%
Προσλήψεις 2016
2
1
1
4
4%
Αποχωρήσεις 2016
2
2
2%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία