Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση Νοσηλευτικής
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
3
48
28
19
98
 
Κατεχόμενες
1
35
22
15
73
77%
Προσωποπαγείς
13
13
Κενές
2
13
6
4
25
23%
Θέσεις Δεσμευμένες
1
1
1%
Προσλήψεις 2017
 
0
0%
Αποχωρήσεις 2017
1
1
1%

Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2017

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία