Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Επιστημονικό Μη Ιατρικό Προσωπικό
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
5
11
17
33
Κατεχόμενες
2
3
13
18
55%
Προσωποπαγείς
Κενές
3
8
4
15
45%
Θέσεις Δεσμευμένες
1
2
3
9%
Προσλήψεις 2016
1
1
3%
Αποχωρήσεις 2016
1
1
3%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία