Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Επιστημονικό Μη Ιατρικό Προσωπικό
 

Θέσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
5
11
16
32
Κατεχόμενες
1
4
13
18
56%
Προσωποπαγείς
Κενές
4
7
3
14
44%
Θέσεις Δεσμευμένες
1
2
3
9%
Προσλήψεις 2017
0%
Αποχωρήσεις 2017
1
1
3%

Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2017

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία