Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Θέσεις Ειδικευομένων
 

Πληροφορίες για τη Λίστα Αναμονής των θέσεων Ειδικευομένων στο τηλέφωνο 28413 40376 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ειδικότητα
Κατάσταση
Λήξη Σύμβασης
Λήξη Χρόνου 'Ασκησης
Ειδικότητα
Κατάσταση
Λήξη Σύμβασης
Λήξη Χρόνου 'Ασκησης
Παθολογικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας
Παθολογία
  Θέσεις: 3
Χρόνος 'Ασκησης:
2 'Ετη
Γενική Χειρουργική
  Θέσεις: 3
Χρόνος 'Ασκησης:
2 'Ετη
1 Καλυμμένη
25/09/18
25/09/18
1
Καλυμμένη
31/01/18
2
Καλυμμένη
03/07/18
03/07/18
2
Κενή
 
3
Καλυμμένη
18/01/18
18/01/18
3
Κενή
 
Υπεράριθμοι
1
11/11/15 11/07/17
Υπεράριθμοι
1    
2    
2  
3  
3  
 
Εργαστηριακός Τομέας
Παιδιατρική
  Θέσεις: 2
Χρόνος 'Ασκησης:
1 'Ετος + 6 Μήνες
Ιατρική Βιοπαθολογία
  Θέσεις: 3
Χρόνος 'Ασκησης:
2 'Ετη
1 Καλυμμένη 30/03/18
31/03/18
1
Κενή
 
2
Καλυμμένη
01/07/18
01/07/18
2
Κενή
 
Υπεράριθμοι
1
3
Κενή
2  
Υπεράριθμοι
1
Καρδιολογία
  Θέσεις: 2
Χρόνος 'Ασκησης:
2 'Ετη
2    
1
Κενή
3  
Υπεράριθμοι
1
         

 


Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2017

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία