Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Ειδικευμένοι Γιατροί
 

Θέσεις
Συντ.Δ/ντές
Δ/ντές
Επιμ.Α΄
Επιμ.Β'
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
7
7
14
14
42
 
Κατεχόμενες
7
7
10
4
28
67%
Επικουρικοί Γιατροί
5
5
Κενές
 
4
10
14
33%
Θέσεις Δεσμευμένες
4
3
7
17%
Προσλήψεις 2017
2
1
0
3
7%
Αποχωρήσεις 2017
1
1
2%

Τελευταία Ενημέρωση: 16/06/2017

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία