Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Ειδικευμένοι Γιατροί
 

Θέσεις
Συντ.Δ/ντές
Δ/ντές
Επιμ.Α΄
Επιμ.Β'
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
7
7
12
12
38
 
Κατεχόμενες
7
7
8
5
27
71%
Προσωποπαγείς
0
Κενές
 
4
7
11
29%
Θέσεις Δεσμευμένες
5
2
7
18%
Προσλήψεις 2016
1
1
3%
Αποχωρήσεις 2016
1
1
3%

Τελευταία Ενημέρωση: 05/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία