Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας
 

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, Τμήματα, μονάδες, διατομεακά τμήματα και λοιπά τμήματα και τα ιατρεία του κεντρικά και περιφερειακά, όπως ορίζονται κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως παρουσιάζονται στο Οργανόγραμμα.

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία