Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 

Εκθέσεις

 

 

 

Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία