Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης
 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ. Ν. Λασιθίου, αποτελεί Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.Τμήμα
Τηλέφωνο
F.A.X.
Email
Πληροφορικής & Οργάνωσης
2843 3 40480
2843 3 40484
informatics@ghsitia.gr
 
Ονοματεπώνυμο
Κλάδος
Τηλέφωνο
Email
Προϊστάμενος Τμήματος
Καλαφάτης Αντώνιος ΤΕ Πληροφορικής
2843 3 40480
akalafatis@ghsitia.gr
 
Προσωπικό Τμήματος
Ροδουσάκη Χαραλαμπία ΤΕ Πληροφορικής
xrodousaki@ghsitia.gr
Γιαννουρή Μαρία-Ειρήνη ΔΕ Χειριστής Η/Υ
2843 3 40483
megiannouri@ghsitia.gr

 

Βασικός Εξοπλισμός Νοσοκομείου

 • Πλήρως εξοπλισμένο Computer Room στα πλαίσια λειτουργίας του ΟΠΣΥ Κρήτης
 • 6 server
 • 97 H/Y
 • 64 εκτυπωτές
 • δίκτυο δομημένης καλωδίωσης με 3 racks κλπ σ΄ όλους τους χώρους του Νοσοκομείου

Τμήματα με Μηχανοργάνωση στα πλαίσια του ΟΠΣΥ

Από το Δεκέμβριο του 2007 άρχισε σταδιακά η έναρξη υλοποίησης του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Πε.Σ.Υ.Π. Περιφέρειας Κρήτης", στο Νοσοκομείο μας.

Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου μέχρι σήμερα έχουμε την ακόλουθη πορεία στο Νοσοκομείο μας:

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

Γραφείο Κινήσεως

Γραμματεία Εξωτερικών

Παρακλινικά

Λειτουργεί παραγωγικά το Γραφείο Κίνησης.

Λειτουργεί παραγωγικά το υποσύστημα των Ραντεβού και των Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ.

 • Λειτουργούν παραγωγικά τα παρακλινικά και η σύνδεση με το LIS
 • Λειτουργούν παραγωγικά τα νοσήλια.
 • Λειτουργούν παραγωγικά όλες οι κλινικές.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

  Λογιστήριο - Ταμείο

  Σε παραγωγική λειτουργία.

  Φαρμακείο

 • Φάρμακο : σε παραγωγική λειτουργία
 • Αντιδραστήρια : σε παραγωγική λειτουργία
 • Υγειονομικό υλικό φαρμακείου : σε παραγωγική λειτουργία

 • Διαχειρίσεις Υλικών Καθαριότητας

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχειρίσεις Γραφικής Ύλης - Εντύπων

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχειρίσεις Ιματισμού

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχειρίσεις Τροφίμων

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχειρίσεις Τεχνικής Υπηρεσίας

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχειρίσεις Παροχής Υπηρεσιών

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Προμήθειες

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Παραγγελίες

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαιτολογικό

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Διαχείριση Τμημάτων

   

  Από την 21/5/08 ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία των παρακάνω Τμημάτων:

 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Καρδιολογικό-Μ.Α.Φ.
 • Χειρουργικό
 • Μαιευτικό-Γυναικολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Μικροβιολογικό
 • Τ.Ε.Π.

  Επίσης, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν είναι εφικτή η λειτουργία της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ για τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές.

 • Αιτήσεις Τμημάτων

  Σε παραγωγική λειτουργία οι αιτήσεις χορήγησης υλικών - φαρμάκων απο το Φαρμακείο και τις Αποθήκες υλικών.

  Γραφείο Προσωπικού

  Σε παραγωγική λειτουργία

  Μισθοδοσία

  Το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

  Σε παραγωγική λειτουργία από 16-4-08

  Εργασίες Τμήματος

  • Καθημερινή υποστήριξη όλων των χρηστών του Νοσοκομείου.
  • Εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ και εκτυπωτών.
  • Σύνδεση Η/Υ στο δίκτυο data.
  • Σύνδεση Η/Υ και notebooks στο Internet
  • Συντήρηση δικτύου data.
  • Καθημερινή στήριξη εφαρμογών
  • Αλληλογραφία του τμήματος.
  • Διαχείριση email Νοσοκομείου.
  • Backup Αρχείων
  • Επιμέλεια ιστοσελίδας
  • Διαμόρφωση, σχεδιασμός και εκτύπωση ιδιαίτερων εντύπων (πινάκων, ανακοινώσεων, προσκλήσεων, έντύπων τμημάτων κλπ).
  • Η επιμέλεια-σύνταξη σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα φυλλαδίων για την ενημέρωση των ασθενών και των επισκεπτών.
  • Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και όλων των χρηστών.
  • Επίσης, στο Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης αναβαθμίζονται οι παλαιοί Η/Υ του Νοσοκομείου και επισκευάζονται οι βλάβες που προκύπτουν τόσο στο δίκτυο όσο και σε μηχανήματα (Η/Υ και εκτυπωτές του Νοσοκομείου)
 • Κανονισμός Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Νέο
 • Εγχειρίδια Χρηστών Εφαρμογών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρήτης
 •  
   
        Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία